Revízia
plynových zariadení

Pre bezpečnosť, spoľahlivosť a zákonnú povinnosť

Kontrola plynových zariadení a revízna správa

Pre maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť vašich plynových zariadení

Plynové zariadenia ako kotle, sporáky a ďalšie sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých domovov a podnikov, poskytujúce nevyhnutné služby od vykurovania po varenie. Aby ste si mohli byť istí ich bezpečným a efektívnym fungovaním, je nevyhnutné podrobiť ich pravidelnej revízii. Naša firma ponúka komplexné revízne služby pre všetky typy plynových zariadení, zabezpečujúc ich optimálnu funkčnosť a bezpečnosť.

Dôležitosť pravidelnej revízie:

Zákon a vaša bezpečnosť

Revízia plynových zariadení je nielen zákonnou povinnosťou podľa zákona o energetike č. 251/2012 Z. z., ale aj základným pilierom vašej domácej bezpečnosti. Zákon ukladá prevádzkovateľom plynových zariadení udržiavať ich v zodpovedajúcom technickom stave, čo sa docieli len pravidelnými prehliadkami a revíziami. Odporúča sa vykonať revíziu raz ročne, čím sa predchádza nečakaným poruchám a zabezpečuje dlhodobá efektivita a spoľahlivosť vašich zariadení. Väčšinu zistených nedostatkov vieme odstrániť priamo na mieste, minimalizujúc riziko a potrebu dlhších výpadkov.

Revízia a vaše poistné krytie

Ochráňte svoj majetok:

Pravidelná revízia má kľúčový význam aj z pohľadu poistného krytia. V prípade nehody alebo poruchy môže poisťovňa krátiť poistné plnenie alebo v najhoršom prípade nezaplatiť nič, ak nebola dodržaná pravidelná údržba alebo revízia. Naše služby poskytujú potrebnú dokumentáciu, zabezpečujúc, že vaše zariadenia sú v súlade s predpismi a požiadavkami, chrániac tak vaše investície aj poistné nároky.

Prečo si vybrať nás?

Spoľahlivý servis, kedykoľvek ho potrebujete:

Ponúkame špičkovú revíziu zariadení s dôrazom na dôkladnosť, rýchlosť a férovosť. Naši odborníci sú certifikovaní a skúsení v práci s rôznymi typmi plynových zariadení, zabezpečujúc vysokú úroveň služieb a spokojnosť. S nami máte záruku, že vaše zariadenia sú v bezpečí a splnia všetky štandardy pre váš pokojný život.

V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov počas revízie, náš tím je pripravený problém vyriešiť priamo na mieste, zbavíme vás tak zbytočných starostí so zháňaním firmy na odstránenie nedostatkov. Naša schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie znamená, že vaše plynové zariadenia budú vždy v najlepšom stave, bez toho, aby ste museli čeliť zbytočným komplikáciám.

Neváhajte a zabezpečte si revízneho technika plynových zariadení ešte dnes.

Zabezpečte s bezpečnosť a poistné plnenie s profesionálne vypracovanou revíznou správou.

Prípadne volajte od 7:30 do 19:30 na +421 911 925 834

Časté otázky a odpovede

Revízia plynových zariadení zahŕňa komplexnú kontrolu plynových spotrebičov, potrubí a príslušenstva na detekciu akýchkoľvek porúch, únikov plynu alebo iných problémov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť. Zahrňuje tiež overenie, či zariadenia spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy.

Zákon vyžaduje, aby sa revízia plynových zariadení vykonávala pravidelne, zvyčajne raz za dva roky, ale konkrétna frekvencia môže závisieť od typu zariadenia a jeho využívania.

Dĺžka revízie závisí od rozsahu a typu plynového zariadenia. Obvykle sa dá očakávať, že revízia trvá od jednej do niekoľkých hodín.

Áno, jedným z hlavných cieľov revízie je identifikovať skryté problémy, ako sú malé úniky plynu alebo opotrebované súčasti, ktoré môžu spôsobiť budúce poruchy alebo bezpečnostné riziká.

Ak sa počas revízie nájdu akékoľvek problémy, odporučíme najvhodnejšie kroky na ich opravu, vrátane návrhu na servis alebo výmenu zariadenia, ak je to potrebné.

Áno, po úspešnej revízii poskytujeme oficiálny certifikát, ktorý potvrdzuje, že zariadenie je v bezpečnom a funkčnom stave.

Odporúčame zabezpečiť voľný prístup ku všetkým plynovým zariadeniam a potrubiam. Ak je to možné, mali by ste tiež mať pripravené všetky relevantné dokumenty o zariadení.

Právne požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od lokality a typu zariadenia, ale zvyčajne zahŕňajú pravidelné kontroly vykonávané certifikovanými odborníkmi.

Kým servis sa zameriava na údržbu a opravy zariadenia, revízia je komplexná kontrola na zistenie jeho bezpečnosti a zhody s normami.

Áno, odporúčame naplánovať revízie vopred, aby sme mohli zabezpečiť, že vaše zariadenia sú kontrolované a v súlade s právnymi predpismi.

Chceli by ste sa niečo opýtať, naceniť?

Napíšte ešte dnes a získajte bezplatnú cenovú ponuku prispôsobenú vašim špecifickým potrebám.

    Vaše meno

    E-Mail

    Telefón

    O akú službu máte záujem?

    Sem napíšte s čím by sme vám vedeli pomôcť